Starta digital e-handel

Har du funderat på att starta en e-handel? Då vet du kanske att e-handeln idag brukar betraktas som landsbygdens stora frälsning. Med digitaliseringen och mer tillgänglig välfärd i kombination med en blomstrande e-handeln spår experterna en lysande framtid för landsbygden. Klyftan mellan storstäderna och småorterna kommer på sikt att minska, är den stora förväntningen. Hoppa på tåget!

Det pratas mycket idag från både politiker och folk överlag om landsbygden. Många i storstäderna börjar tröttna på den trångbodda och överbelastade staden där bostadspriserna skjuter i höjden och där luften är smutsig och trist. Vi överväger att flytta ut till landsbygden, men hur skulle det gå till? Jobben finns ju i stan – eller? Då har du kanske inte tänkt på att e-handeln utmanar våra traditionella konsumtionsmönster. Så innan du avfärdar tanken, gå in på https://www.webon.se/ och ta hjälp av experter.

Minska kostnaderna

Du behöver förstås inte bo på landsbygden för att starta en e-handel. Mycket av den e-handel som bedrivs idag finns utspritt i hela landet. Bor du i en storstad kan det ändå vara skönt att fundera på vilka fördelar du skulle ha som företagare om du valde att sluta jaga attraktiva butikslokaler på centrala platser med dyra hyror. Istället kan du placera ditt lager i princip var du vill, och låta butiken vara online.

Dessutom kommer din e-butik att ha bättre öppettider. Det här talar för en ytterligare demokratiseringsprocess; att man ska kunna handla på den tid när det passar en bäst. Det ska inte spela någon roll om du jobbar natt eller helt enkelt inte bor i närheten av just den butiken som du gillar.

Med e-handel kommer du även minska personalkostnaderna. Du kommer inte behöva betala extra för helgpersonal eller över huvud taget personal som bemannar butiken när den är öppen. Detta tolkar en del som att det utarmar arbetsmarknaden; men tvärtom understöder det handeln och ökar förutsättningarna för fler att starta eget.

Sverige ett framgångsland inom IT

Det talas om att e-handeln hotar landsbygdens butiker, som nwt.se skriver. Det ligger förstås en viss sanning i att e-handeln har så stora fördelar över butikerna att det lönar sig att ha butiken online istället. Men det enda behöver faktiskt inte utesluta det andra; går det bra för din e-butik får ju förmodligen en slant över till att erbjuda en markbutik också. Fokus borde istället ligga att låta handeln överlag blomstra, för det med all säkerhet att smitta av sig.

Att tillgången till bra bredbandslösningar är en het debattfråga är det nog inte heller någon som har missat. Men en avreglering av marktelefoni förutsätter större tillgång till uppkoppling. Ökad digitalisering förutsätter att hela landet är uppkopplat och att det är likvärdiga villkor. På http://bredbandskartan.se kan man se hur Sverige generellt ligger till med bredband. Något som kan vara bra att påminnas om är att Sverige jämförelsevis är mycket digitaliserat – det talas om att vi är ett framgångsland för it. Därför är det god tid att stötta den utvecklingen och ta den i rätt riktning. Vi måste våga tänka ideologiskt och visionärt.